Chi tiết câu hỏi :

Tôi tốt nghiệp đại học, được tuyển dụng viên chức chuyên ngành xây dựng năm 2017, thực hiện tập sự một năm. Trong thời gian tập sự, tôi theo học lớp sau đại học. Trước khi được bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp cũng như hết thời gian tập sự, tôi đã tốt nghiệp thạc sĩ. Xin hỏi, tôi được xếp lương bậc 2 hệ số 2,67 hay lương bậc 1 hệ số 2,34?

Trả lời :

Cơ quan trả lời: Bộ Nội vụ

Sở Nội vụ tỉnh Lào Cai trả lời vấn đề này như sau:

Điều 22 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức quy định về  chế độ, chính sách đối với người tập sự và người hướng dẫn tập sự như sau:

Trong thời gian tập sự, người tập sự được hưởng 85% mức lương của chức danh nghề nghiệp tương ứng với vị trí việc làm tuyển dụng. Trường hợp người tập sự có trình độ thạc sĩ hoặc tiến sĩ và chuyên ngành đào tạo phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm tuyển dụng thì người tập sự có trình độ thạc sĩ được hưởng 85% mức lương bậc 2, người tập sự có trình độ tiến sĩ được hưởng 85% mức lương bậc 3 của chức danh nghề nghiệp tương ứng với vị trí việc làm tuyển dụng. Các khoản phụ cấp được hưởng theo quy định của pháp luật.

Việc xếp lương khi hết thời gian tập sự theo quy định tại Điều 14 Thông tư số 11/2016/TTLT-BXD-BNV phải trên cơ sở chức danh nghề nghiệp, bậc lương viên chức đang hưởng khi được tuyển dụng để bổ nhiệm chính thức vào chức danh nghề nghiệp viên chức được tuyển dụng.

Như vậy, trường hợp của bà Phạm Thúy Nga khi được tuyển dụng, bà có trình độ đào tạo đại học phù hợp với vị trí bà đăng ký dự tuyển, như vậy sau khi hết thời gian tập sự và đủ điều kiện bổ nhiệm chính thức bà được bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp, với mức lương bậc 1, hệ số 2,34 là phù hợp đúng theo quy định.

Đánh giá!

Bài viết cùng chủ đề: