Chi tiết câu hỏi :

Tôi là lao động tự do gặp khó khăn, đề nghị chính quyền xem xét hỗ trợ tôi tiền trợ cấp theo quy định.

Trả lời :

Cơ quan trả lời: Khác

UBND xã Trung An, huyện Củ Chi, TPHCM trả lời vấn đề này như sau:

Qua xác minh, ông Đồng Văn Đẹp đã được nhận hỗ trợ 4 lần, lần cuối cùng vào ngày 26/8/2021 gồm 10 kg gạo.

Ông Đồng Văn Đẹp làm thợ hồ, không thuộc diện hưởng theo Nghị quyết 09/2021/NQ-HĐND và đã được UBND xã Trung An lập danh sách đưa vào hộ khó khăn, đã được UBND huyện duyệt danh sách, xã đã làm thủ tục rút tiền chuyển về ấp để cấp theo quy định.

Đánh giá!

Bài viết cùng chủ đề: