Chi tiết câu hỏi :

Anh trai tôi là Nguyễn Đức Khánh, nhập ngũ năm 1984, đóng quân tại đảo Cái Bầu, đặc khu Quảng Ninh. Đầu năm 1985, trong khi làm nhiệm vụ đi lấy gỗ theo sự phân công của đơn vị, anh tôi bị tai nạn, mặc dù được sơ cứu và đưa vào bệnh xá nhưng anh tôi đã chết. Giữa năm 1985, đơn vị mang giấy báo tử và thông báo anh tôi đã chết do tai nạn lao động nên là tử sĩ, cán bộ đơn vị cũng cho biết khi bố mẹ tôi hết tuổi lao động sẽ được hưởng chế độ tử sĩ. Đến nay bố tôi đã 80 tuổi, mẹ tôi cũng đã ngoài 70 tuổi nhưng vẫn không được hưởng bất cứ một chế độ gì. Vậy, trường hợp của anh tôi là liệt sĩ hay tử sĩ, nếu là tử sĩ thì bố mẹ tôi có được hưởng chế độ của anh tôi không?

Trả lời :

Cơ quan trả lời: Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời vấn đề này như sau:

Theo quy định tại Điều 18 Nghị  định số 31/2013/NĐ-CP ngày 9/4/2013 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng, cơ quan, tổ chức, đơn vị, chính quyền địa phương có người hy sinh có trách nhiệm lập hồ sơ đề nghị xác nhận liệt sĩ, người hy sinh là quân nhân, công nhân viên quốc phòng do Thủ trưởng Trung đoàn hoặc cấp tương đương trở lên cấp giấy báo tử.

Theo đơn trình bày, ông Nguyễn Đức Khánh nguyên là quân nhân, nhập ngũ năm 1984, chết năm 1985, việc cấp giấy báo tử theo chế độ tử sĩ hay liệt sĩ thuộc thẩm quyền của cơ quan quân đội.

Đề nghị ông Thìn liên hệ đến Bộ Tư lệnh Quân khu 3 hoặc Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Ninh để được xem xét, trả lời.

Đánh giá!

Bài viết cùng chủ đề: