Chi tiết câu hỏi :

Tôi xin hỏi học sinh không được công nhận tốt nghiệp ở lần xét công nhận tốt nghiệp THCS năm 2019 vì cả 3 lý do: Nghỉ quá 45 ngày; học lực yếu; hạnh kiểm yếu thì năm 2020, học sinh này có đủ điều kiện đăng ký dự xét công nhận tốt nghiệp không hay học sinh phải học lại năm học lớp 9?

Trả lời :

Cơ quan trả lời: Bộ Giáo dục và Đào tạo

Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời vấn đề này như sau:

Chỉ cần một lý do nghỉ học quá 45 ngày là học sinh bị lưu ban. Học sinh muốn được xét tốt nghiệp thì phải học lại lớp 9.

Có thể bạn quan tâm:

Bài viết cùng chủ đề: