Chi tiết câu hỏi :

Nghị định 112/2020/NĐ-CP không còn quy định buộc thôi việc đối với viên chức nghỉ việc không có lý do. Xin hỏi, trường hợp viên chức nghỉ liên tục 10 ngày không có lý do thì đơn vị xử lý viên chức như thế nào, có buộc thôi việc được không?

Trả lời :

Cơ quan trả lời: Bộ Nội vụ

Bộ Nội vụ trả lời vấn đề này như sau:

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 19 Nghị định số 112/2020/NĐ-CP, trường hợp viên chức nghỉ liên tục 10 ngày không có lý do gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng thì cấp có thẩm quyền xử lý kỷ luật buộc thôi việc.

Bài viết cùng chủ đề: