Chi tiết câu hỏi :

Tôi làm ở 1 Công ty từ ngày 5/4/2019. Ngày 2/7/2020, bà tự nghỉ việc, không làm đơn thôi việc. Ngày 13/7/2020, tôi đến Công ty nhận hồ sơ và sổ BHXH. Xin hỏi, tôi có được hưởng bảo hiểm thất nghiệp không?

Trả lời :

Cơ quan trả lời: Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Ninh Thuận trả lời vấn đề này như sau:

Điều kiện để hưởng bảo hiểm thất nghiệp được quy định tại Điều 49 Luật Việc làm và Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12/3/2015 quy định chi tiết một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp.

Theo Quyết định của Giám đốc Công ty về việc chấm dứt hợp đồng lao động với bà Nguyễn Thị Hồng thì bà Hồng vào Công ty từ ngày 5/4/2019, chấm dứt hợp đồng lao động từ ngày 13/5/2020 với lý do bỏ việc.

Bà Hồng có thời gian làm việc tại Công ty từ ngày 5/4/2019 đến ngày 13/5/2020 là 14 tháng 27 ngày. Theo quy định, bà thuộc đối tượng được hưởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp vì đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 24 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động.

Bà nghỉ ngang, bỏ việc tại Công ty mà không làm đơn thôi việc, người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật.

Như vậy, căn cứ vào các quy định nêu trên, bà Nguyễn Thị Hồng không đủ điều kiện để hưởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp với lý do bà đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật.

Bài viết cùng chủ đề: