Chi tiết câu hỏi :

Tôi tốt nghiệp cao đẳng và đi làm từ năm 2000, năm 2011 tôi có bằng tốt nghiệp đại học. Từ tháng 2/2014-11/2020, tôi được chuyển lên Phòng Giáo dục và Đào tạo làm việc tại vị trí có yêu cầu trình độ đại học. Tháng 1/2020, tôi đã đạt kỳ thi thăng hạng và được bổ nhiệm vào ngạch giáo viên THCS hạng II (ngạch đại học). Trong thời gian công tác tôi thấy đã đáp ứng đủ các điều kiện: Có bằng tốt nghiệp đại học được 9 năm, chính thức hưởng lương đại học từ tháng 1/2020; trên 5 năm công tác làm việc ở vị trí yêu cầu trình độ đào tạo đại học; có đầy đủ các chứng chỉ: Tiếng Anh, tin học, tiếng dân tộc theo quy định và các chứng chỉ liên quan đến đến việc bồi dưỡng ngạch chuyên viên, chức danh nghề nghiệp…; luôn hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, thực hiện tốt các chính sách pháp luật của Nhà nước, không vi phạm các quy định của ngành; tham gia đóng BHXH và BHYT đầy đủ. Thời gian qua UBND huyện có văn bản thông báo tiếp nhận công chức không qua thi tuyển đối với vị trí về quản lý kế hoạch và cơ sở vật chất giáo dục. Đối chiếu các điều kiện quy định, xin hỏi tôi có đủ điều kiện xét chuyển đổi từ viên chức sang công chức không qua thi tuyển không?

Trả lời :

Cơ quan trả lời: Bộ Nội vụ

Bộ Nội vụ trả lời vấn đề này như sau:

Hiện nay, việc xét chuyển viên chức sang công chức được thực hiện theo quy định tại Điều 18 Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức. Do vậy, đề nghị ông Khương Văn Nam nghiên cứu quy định này để thực hiện.

Có thể bạn quan tâm:

Bài viết cùng chủ đề: