Chi tiết câu hỏi :

Năm 2017, tôi có 1 thẻ tín dụng Fe-Credit, hạn mức 2 triệu đồng nhưng tôi làm mất thẻ. Nay, tôi vay ngân hàng thì được biết có khoản nợ xấu quá hạn 4 triệu đồng. Tôi đã thanh toán toàn bộ khoản vay nêu trên. Xin hỏi, trong thời gian bao lâu thì CIC sẽ ngừng cung cấp lịch sử nợ xấu?

Trả lời :

Cơ quan trả lời: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trả lời vấn đề này như sau:

Do không có đầy đủ thông tin định danh (số CMND, thẻ căn cước công dân…) nên CIC không thể kiểm tra chi tiết tình trạng dữ liệu thông tin tín dụng của bà Lê Thị Thương.

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 11 Thông tư số 03/2013/TT-NHNN, thông tin lịch sử nợ xấu của khách hàng vay được CIC cung cấp trong thời gian tối đa 5 năm, kể từ thời điểm phát sinh cuối cùng.

Theo chính sách cung cấp thông tin của CIC, trường hợp khách hàng phát sinh nợ xấu với số tiền dưới 10 triệu đồng sẽ được ngừng cung cấp lịch sử tín dụng sau khi CIC cập nhật dữ liệu báo cáo của tổ chức tín dụng về việc khách hàng tất toán khoản nợ.

Như vậy, theo số liệu phản ánh bà Thương đã thanh toán toàn bộ khoản nợ xấu thẻ tín dụng với số tiền 4 triệu đồng, CIC sẽ ngừng cung cấp lịch sử nợ xấu ngay sau khi cập nhật thông tin tất toán do Fe-Credit báo cáo.

Trường hợp có thắc mắc, đề nghị bà Lê Thị Thương vui lòng liên hệ Tổng đài hỗ trợ khách hàng 1800585891 của CIC để được tư vấn, giải đáp chi tiết.

Bài viết cùng chủ đề: