Chi tiết câu hỏi :

Hiện nay Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu giáo viên tiếng Anh dạy lớp tiểu học phải có chứng chỉ năng lực ngoại ngữ đạt trình độ B2 và chứng chỉ phải do những đơn vị được Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép tổ chức thi, cấp chứng chỉ này. UBND tỉnh Bình Dương cũng cho phép trường Đại học Thủ Dầu Một tổ chức ôn tập và kiểm tra cấp giấy chứng nhận năng lực ngoại ngữ theo khung năng lực 6 bậc hiện hành và cho phép các công chức, viên chức trong tỉnh sử dụng giấy chứng nhận này thay thế chứng chỉ năng lực ngoại ngữ để tuyển dụng, bổ nhiệm. Xin hỏi, tôi có  được sử dụng giấy chứng nhận năng lực ngoại ngữ do trường Đại học Thủ Dầu Một cấp để hoàn chỉnh hồ sơ giáo viên theo yêu cầu của Sở Giáo dục và Đào tạo hay không?

Trả lời :

Cơ quan trả lời: Bộ Giáo dục và Đào tạo

Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời vấn đề này như sau:

Việc quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ  được thực hiện theo Công văn số 3755/BGDĐT-GDTX ngày  3/8/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ, tin học.

Theo đó, việc chấp nhận chứng chỉ/chứng nhận năng lực ngoại ngữ nào và thời hạn áp dụng của chứng chỉ/chứng nhận là do Chủ tịch UBND tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương hoặc Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (nếu được Chủ tịch UBND tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương ủy quyền) xem xét, quyết định dựa theo yêu cầu về năng lực ngoại ngữ đối với từng vị trí việc làm.

Do đó, về nội dung bà Nguyễn Thị Lan Anh hỏi, bà cần liên hệ với UBND tỉnh hoặc Sở Giáo dục và Đào tạo để được giải đáp cụ thể.

Bài viết cùng chủ đề: