Chi tiết câu hỏi :

Xin hỏi, trường hợp muốn dạy tiếng Anh tại các trường trung học cơ sở (THCS) công lập thì người dạy cần có chứng chỉ tiếng Anh nào? Ngoài đáp ứng bậc 4 khung ngoại ngữ 6 bậc dành cho Việt Nam và chứng chỉ B1 thì có cần thêm chứng chỉ IELTS hay FCE không?

Trả lời :

Cơ quan trả lời: Bộ Giáo dục và Đào tạo

Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời vấn đề này như sau:

Quyết định số 1400/QĐ-TTg ngày 30/9/2008 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008-2020” và Công văn số 792/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 25/2/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn thực hiện yêu cầu cơ bản về năng lực giáo viên tiếng Anh phổ thông, quy định giáo viên tiếng Anh cấp THCS cần có năng lực tiếng Anh bậc 4 theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/1/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

Các chương trình đào tạo giáo viên ngoại ngữ của các trường đại học, cao đẳng chuyên ngữ hiện tại phần lớn đã xây dựng theo chuẩn đầu ra phù hợp với yêu cầu về năng lực tiếng Anh theo quy định tại Quyết định số 1400/QĐ-TTg (sinh viên tốt nghiệp các trường cao đẳng chuyên ngữ đạt trình độ ngoại ngữ bậc 4, tốt nghiệp các trường đại học chuyên ngữ đạt trình độ bậc 5).

Ngoài ra, theo quy định tại Thông tư liên tịch số 22/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 16/9/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS công lập, đối với giáo viên dạy ngoại ngữ thì trình độ ngoại ngữ thứ hai phải đạt bậc 3 theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT.

Như vậy, sinh viên ngành sư phạm ngoại ngữ cần đạt các yêu cầu của cơ sở đào tạo giáo viên để đủ điều kiện trở thành giáo viên ngoại ngữ.

Tuy nhiên, yêu cầu cụ thể trong tuyển dụng đội ngũ giáo viên của từng địa phương là do Chủ tịch UBND tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương hoặc Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (nếu được Chủ tịch UBND tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương ủy quyền) xem xét, quyết định.

Có thể bạn quan tâm:

Bài viết cùng chủ đề: