Nghị định số 125/2008/NĐ-CP  của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 76/2003/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2003 về quy định và hướng dẫn việc áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục

Thuộc tính văn bản

Số/Ký hiệu 125/2008/NĐ-CP 
Ngày ban hành 11/12/2008
Người ký Nguyễn Tấn Dũng
Trích yếu Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 76/2003/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2003 về quy định và hướng dẫn việc áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục
Cơ quan ban hành Chính phủ
Phân loại Nghị định
Xem nội dung và Download bản Word hoặc bản PDF: ND125CP.DOC (143872 Byte)

Bài viết cùng chủ đề: