Nghị định số 129/2008/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Học viện Chính trị – Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh

Thuộc tính văn bản

Số/Ký hiệu 129/2008/NĐ-CP
Ngày ban hành 17/12/2008
Người ký Nguyễn Tấn Dũng
Trích yếu Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Học viện Chính trị – Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh
Cơ quan ban hành Chính phủ
Phân loại Nghị định
Xem nội dung và Download bản Word hoặc bản PDF: ND129CP.DOC (90624 Byte)

Bài viết cùng chủ đề: