Nghị định số 67/2012/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 143/2003/NĐ-CP ngày 28 tháng 11 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi

Thuộc tính văn bản

Số/Ký hiệu 67/2012/NĐ-CP
Ngày ban hành 10/09/2012
Ngày có hiệu lực 01/01/2013
Người ký Nguyễn Tấn Dũng
Trích yếu Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 143/2003/NĐ-CP ngày 28 tháng 11 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi
Cơ quan ban hành Chính phủ
Phân loại Nghị định
Xem nội dung và Download bản Word hoặc bản PDF: 67ND.doc (108544 Byte)
Đánh giá!

Bài viết cùng chủ đề: