Nghị quyết số 10/2021/NQ-HĐND của HĐND TỈNH PHÚ THỌ : Kéo dài thời gian thực hiện Nghị quyết số 08/2016/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Thọ quy định một số chế độ chi bảo đảm hoạt động của HĐND các cấp tỉnh Phú Thọ, nhiệm kỳ 2016 – 2021

Thuộc tính văn bản

Số/Ký hiệu 10/2021/NQ-HĐND
Ngày ban hành 12/08/2021
Người ký Bùi Minh Châu
Trích yếu Kéo dài thời gian thực hiện Nghị quyết số 08/2016/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Thọ quy định một số chế độ chi bảo đảm hoạt động của HĐND các cấp tỉnh Phú Thọ, nhiệm kỳ 2016 – 2021
Cơ quan ban hành HĐND TỈNH PHÚ THỌ
Phân loại Nghị quyết
Xem nội dung và Download bản Word hoặc bản PDF: 10PT.signed.pdf (173872 Byte)

Bài viết cùng chủ đề: