Nghị quyết số 14/2008/NQ-HĐND của HĐND Tỉnh Kon Tum : Về việc sửa đổi một số nội dung Đề án xã hội hóa giáo dục tỉnh Kon Tum giai đoạn 2006-2010

Thuộc tính văn bản

Số/Ký hiệu 14/2008/NQ-HĐND
Ngày ban hành 16/12/2008
Người ký Trần Anh Linh
Trích yếu Về việc sửa đổi một số nội dung Đề án xã hội hóa giáo dục tỉnh Kon Tum giai đoạn 2006-2010
Cơ quan ban hành HĐND Tỉnh Kon Tum
Phân loại Nghị quyết
Xem nội dung và Download bản Word hoặc bản PDF: NQ14HD.DOC (33280 Byte)

Bài viết cùng chủ đề: