Nghị quyết số 28/2008/NQ-HĐND của HĐND Tỉnh Kon Tum : Về việc Quy định mức chi bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp

Thuộc tính văn bản

Số/Ký hiệu 28/2008/NQ-HĐND
Ngày ban hành 16/12/2008
Người ký Trần Anh Linh
Trích yếu Về việc Quy định mức chi bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp
Cơ quan ban hành HĐND Tỉnh Kon Tum
Phân loại Nghị quyết
Xem nội dung và Download bản Word hoặc bản PDF: NQ28HD2.DOC (80896 Byte)
NQ28HD1.DOC (35328 Byte)

Bài viết cùng chủ đề: