Nghị quyết số 46/2021/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Ninh Bình : Quy định chính sách hỗ trợ đối với người lao động không có giao kết hợp đồng lao động gặp khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình theo quy định tại khoản 12 Mục II Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ

Thuộc tính văn bản

Số/Ký hiệu 46/2021/NQ-HĐND
Ngày ban hành 29/07/2021
Người ký Trần Hồng Quảng
Trích yếu Quy định chính sách hỗ trợ đối với người lao động không có giao kết hợp đồng lao động gặp khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình theo quy định tại khoản 12 Mục II Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ
Cơ quan ban hành HĐND tỉnh Ninh Bình
Phân loại Nghị quyết
Xem nội dung và Download bản Word hoặc bản PDF: 46NB.signed.pdf (189492 Byte)
Đánh giá!

Bài viết cùng chủ đề: