Quyết định số 02/2008/QĐ-BYT của Bộ Y tế : Về việc ban hành “Quy định mẫu trang phục, phù hiệu, cấp hiệu và biển hiệu Thanh tra Y tế”

Thuộc tính văn bản

Số/Ký hiệu 02/2008/QĐ-BYT
Ngày ban hành 24/01/2008
Người ký Nguyễn Quốc Triệu
Trích yếu Về việc ban hành “Quy định mẫu trang phục, phù hiệu, cấp hiệu và biển hiệu Thanh tra Y tế”
Cơ quan ban hành Bộ Y tế
Phân loại Quyết định
Xem nội dung và Download bản Word hoặc bản PDF: QD2BYT2.DOC (62464 Byte)
QD2BYT1.DOC (31232 Byte)

Bài viết cùng chủ đề: