Quyết định số 07/2008/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp : Ban hành Quy chế bồi dưỡng nghiệp vụ trợ giúp pháp lý

Thuộc tính văn bản

Số/Ký hiệu 07/2008/QĐ-BTP
Ngày ban hành 05/12/2008
Người ký Đinh Trung Tụng
Trích yếu Ban hành Quy chế bồi dưỡng nghiệp vụ trợ giúp pháp lý
Cơ quan ban hành Bộ Tư pháp
Phân loại Quyết định
Xem nội dung và Download bản Word hoặc bản PDF: QD7BTP2.DOC (70656 Byte)
QD7BTP1.DOC (39936 Byte)

Bài viết cùng chủ đề: