Quyết định số 11/2008/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải : Ban hành Quy chế giám sát và đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước thuộc thẩm quyền của Bộ Giao thông vận tải

Thuộc tính văn bản

Số/Ký hiệu 11/2008/QĐ-BGTVT
Ngày ban hành 23/06/2008
Người ký Hồ Nghĩa Dũng
Trích yếu Ban hành Quy chế giám sát và đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước thuộc thẩm quyền của Bộ Giao thông vận tải
Cơ quan ban hành Bộ Giao thông vận tải
Phân loại Quyết định
Xem nội dung và Download bản Word hoặc bản PDF: QD11BGTVT2.PDF (12526464 Byte)
QD11BGTVT1.DOC (36864 Byte)

Bài viết cùng chủ đề: