Quyết định số 118/2008/QĐ-BTC của Bộ Tài chính : V/v sửa đổi, bổ sung Quyết định số 73/2006/QĐ-BTC ngày 18/12/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực hải quan.

Thuộc tính văn bản

Số/Ký hiệu 118/2008/QĐ-BTC
Ngày ban hành 16/12/2008
Người ký Đỗ Hoàng Anh Tuấn
Trích yếu V/v sửa đổi, bổ sung Quyết định số 73/2006/QĐ-BTC ngày 18/12/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực hải quan.
Cơ quan ban hành Bộ Tài chính
Phân loại Quyết định
Xem nội dung và Download bản Word hoặc bản PDF: QD118BTC.DOC (41472 Byte)

Bài viết cùng chủ đề: