Quyết định số 12/2002/QĐ-BGD&ĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo : quyết định của bộ trưởng bộ giáo dục và đào tạo Về việc sửa đổi các khoản 2 và 3 của Điều 11 trong Quy chế thi tốt nghiệp tiểu học

Thuộc tính văn bản

Số/Ký hiệu 12/2002/QĐ-BGD&ĐT
Ngày ban hành 27/03/2002
Người ký Đặng Huỳnh Mai
Trích yếu quyết định của bộ trưởng bộ giáo dục và đào tạo Về việc sửa đổi các khoản 2 và 3 của Điều 11 trong Quy chế thi tốt nghiệp tiểu học
Cơ quan ban hành Bộ Giáo dục và Đào tạo
Phân loại Quyết định
Xem nội dung và Download bản Word hoặc bản PDF: QD12BGDDT.RTF (8724 Byte)

Bài viết cùng chủ đề: