Quyết định số 15/2021/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Yên Bái : Ban hành Quy định chi tiết thi hành một số điều, khoản của Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013, Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014, Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 và Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai

Thuộc tính văn bản

Số/Ký hiệu 15/2021/QĐ-UBND
Ngày ban hành 20/08/2021
Người ký Trần Huy Tuấn
Trích yếu Ban hành Quy định chi tiết thi hành một số điều, khoản của Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013, Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014, Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 và Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh Yên Bái
Phân loại Quyết định
Xem nội dung và Download bản Word hoặc bản PDF: 15YB.signed.pdf (2243611 Byte)

Bài viết cùng chủ đề: