Quyết định số 16/2002QĐ-BGD&ĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo : Quyết định của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo Về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế Tuyển sinh vào các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp hệ chính quy (Ban hành theo Quyết định số 05/1999/QĐ-BGD&ĐT ngày 23/02/1999, đã được sửa đổi bổ sung theo Quyết định số 20/2000/QĐ-BGD&ĐT ngày 8/6/2000 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Thuộc tính văn bản

Số/Ký hiệu 16/2002QĐ-BGD&ĐT
Ngày ban hành 05/04/2002
Người ký Nguyễn Minh Hiển
Trích yếu Quyết định của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo Về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế Tuyển sinh vào các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp hệ chính quy (Ban hành theo Quyết định số 05/1999/QĐ-BGD&ĐT ngày 23/02/1999, đã được sửa đổi bổ sung theo Quyết định số 20/2000/QĐ-BGD&ĐT ngày 8/6/2000 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)
Cơ quan ban hành Bộ Giáo dục và Đào tạo
Phân loại Quyết định
Xem nội dung và Download bản Word hoặc bản PDF: QD16BGDDT.RTF (32311 Byte)
Có thể bạn quan tâm:

Bài viết cùng chủ đề: