Quyết định số 164/2008/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung Điều 1 của Quyết định số 100/2007/QĐ-TTg ngày 06 tháng 7 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 661/QĐ-TTg ngày 29 tháng 7 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về mục tiêu, nhiệm vụ, chính sách và tổ chức thực hiện Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng

Thuộc tính văn bản

Số/Ký hiệu 164/2008/QĐ-TTG
Ngày ban hành 11/12/2008
Người ký Nguyễn Sinh Hùng
Trích yếu Sửa đổi, bổ sung Điều 1 của Quyết định số 100/2007/QĐ-TTg ngày 06 tháng 7 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 661/QĐ-TTg ngày 29 tháng 7 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về mục tiêu, nhiệm vụ, chính sách và tổ chức thực hiện Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng
Cơ quan ban hành Thủ tướng Chính phủ
Phân loại Quyết định
Xem nội dung và Download bản Word hoặc bản PDF: QD164TTG.DOC (13748 Byte)
Có thể bạn quan tâm:

Bài viết cùng chủ đề: