Quyết định số 168/2008/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ : Danh mục bí mật nhà nước độ Tối mật của Học viện Chính trị – Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh


Hà Nội,  ngày  12  tháng 12 năm  2008

Thuộc tính văn bản

Số/Ký hiệu 168/2008/QĐ-TTG
Ngày ban hành 12/12/2008
Người ký Nguyễn Tấn Dũng
Trích yếu Danh mục bí mật nhà nước độ Tối mật của Học viện Chính trị – Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh
Cơ quan ban hành Thủ tướng Chính phủ
Phân loại Quyết định
Xem nội dung và Download bản Word hoặc bản PDF: QD168TTG.DOC (40960 Byte)

Bài viết cùng chủ đề: