Quyết định số 173/2008/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Ninh Thuận : Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Dân số – Kế hoạch hoá gia đình tỉnh Ninh Thuận

TM. ỦY BAN
NHÂN DÂN

Thuộc tính văn bản

Số/Ký hiệu 173/2008/QĐ-UBND
Ngày ban hành 09/07/2008
Người ký Hoàng Thị Út Lan
Trích yếu Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Dân số – Kế hoạch hoá gia đình tỉnh Ninh Thuận
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh Ninh Thuận
Phân loại Quyết định
Xem nội dung và Download bản Word hoặc bản PDF: QD173UB.DOC (84480 Byte)

Bài viết cùng chủ đề: