Quyết định số 2277/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp : Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Kế hoạch – Tài chính

Thuộc tính văn bản

Số/Ký hiệu 2277/QĐ-BTP
Ngày ban hành 04/12/2008
Người ký Hà Hùng Cường
Trích yếu Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Kế hoạch – Tài chính
Cơ quan ban hành Bộ Tư pháp
Phân loại Quyết định
Xem nội dung và Download bản Word hoặc bản PDF: QD2277BTP.DOC (87040 Byte)

Bài viết cùng chủ đề: