Quyết định số 25/2002/QĐ-BKHCNMT của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường : Quyết định của Bộ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường Về việc ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty ứng dụng và phát triển công nghệ

Thuộc tính văn bản

Số/Ký hiệu 25/2002/QĐ-BKHCNMT
Ngày ban hành 06/05/2002
Người ký Thứ trưởng Phạm Khôi Nguyên
Trích yếu Quyết định của Bộ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường Về việc ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty ứng dụng và phát triển công nghệ
Cơ quan ban hành Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường
Phân loại Quyết định
Xem nội dung và Download bản Word hoặc bản PDF: QD25BKHCNMT.RTF (34705 Byte)

Bài viết cùng chủ đề: