Quyết định số 251/2008/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Thanh Hóa : Ban hành Quy định về phân cấp quản lý nhà nước đối với tài sản nhà nước tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, tài sản được xác lập quyền sở hữu của Nhà nước áp dụng trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá

Ban hành Quy định về
phân cấp quản lý nhà nước

đối với tài sản nhà
nước tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập,

tài sản được xác lập
quyền sở hữu của Nhà nước áp dụng trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá


Căn cứ Nghị quyết số 84/2007/NQ-HĐND ngày 29/12/2007 của HĐND tỉnh Khoá XV, Kỳ
họp thứ 9 về phân cấp quản lý nhà nước đối với tài sản nhà nước tại các cơ quan
hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, tài sản được xác lập quyền sở hữu của Nhà
nước áp dụng trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá.

Thuộc tính văn bản

Số/Ký hiệu 251/2008/QĐ-UBND
Ngày ban hành 29/01/2008
Người ký Chu Phạm Ngọc Hiển
Trích yếu Ban hành Quy định về phân cấp quản lý nhà nước đối với tài sản nhà nước tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, tài sản được xác lập quyền sở hữu của Nhà nước áp dụng trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh Thanh Hóa
Phân loại Quyết định
Xem nội dung và Download bản Word hoặc bản PDF: QD251UB2.DOC (88576 Byte)
QD251UB1.DOC (35328 Byte)

Bài viết cùng chủ đề: