Quyết định số 26/2008/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải : Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Đăng kiểm Việt Nam

QUYẾT ĐỊNH

Thuộc tính văn bản

Số/Ký hiệu 26/2008/QĐ-BGTVT
Ngày ban hành 04/12/2008
Người ký Hồ Nghĩa Dũng
Trích yếu Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Đăng kiểm Việt Nam
Cơ quan ban hành Bộ Giao thông vận tải
Phân loại Quyết định
Xem nội dung và Download bản Word hoặc bản PDF: QD26BGTVT.DOC (56320 Byte)
Đánh giá!

Bài viết cùng chủ đề: