Quyết định số 31/2021/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Lâm Đồng : Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng

Thuộc tính văn bản

Số/Ký hiệu 31/2021/QĐ-UBND
Ngày ban hành 20/08/2021
Người ký Trần Văn Hiệp
Trích yếu Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh Lâm Đồng
Phân loại Quyết định
Xem nội dung và Download bản Word hoặc bản PDF: 31LD.signed.pdf (617782 Byte)
Có thể bạn quan tâm:

Bài viết cùng chủ đề: