Quyết định số 32/2002/QĐ-CTUBBT của UBND Tỉnh Bình Thuận : V/v Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 13/2002/QĐ-CTUBBT ngày 05/2/2002 của Chủ tịch UBND tỉnh v/v Ban hành quy định về chế độ quản lý thu thuế đối với các loại thuyền, nghề hoạt động khai thác hải sản trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Thuộc tính văn bản

Số/Ký hiệu 32/2002/QĐ-CTUBBT
Ngày ban hành 29/04/2002
Người ký Huỳnh Tấn Thành
Trích yếu V/v Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 13/2002/QĐ-CTUBBT ngày 05/2/2002 của Chủ tịch UBND tỉnh v/v Ban hành quy định về chế độ quản lý thu thuế đối với các loại thuyền, nghề hoạt động khai thác hải sản trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh Bình Thuận
Phân loại Quyết định
Xem nội dung và Download bản Word hoặc bản PDF: QD32UB.RTF (14991 Byte)

Bài viết cùng chủ đề: