Quyết định số 33/2002/QĐ-BKHCNMT của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường : về việc sửa đổi, bổ sung Điều 5 của Quy định tạm thời xác định các đề tài khoa học và công nghệ của Nhà nước giai đoạn 2001-2005 ban hành kèm theo Quyết định số 06/2001/QĐ-BKHCNMT ngày 11/4/2001 của Bộ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường

Thuộc tính văn bản

Số/Ký hiệu 33/2002/QĐ-BKHCNMT
Ngày ban hành 28/05/2002
Người ký Chu Tuấn Nhạ
Trích yếu về việc sửa đổi, bổ sung Điều 5 của Quy định tạm thời xác định các đề tài khoa học và công nghệ của Nhà nước giai đoạn 2001-2005 ban hành kèm theo Quyết định số 06/2001/QĐ-BKHCNMT ngày 11/4/2001 của Bộ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường
Cơ quan ban hành Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường
Phân loại Quyết định
Xem nội dung và Download bản Word hoặc bản PDF: QD33BKHCNMT.RTF (40030 Byte)
Có thể bạn quan tâm:

Bài viết cùng chủ đề: