Quyết định số 33/2013/QĐ-UBND của UBND Tỉnh An Giang : Điều chỉnh Khoản 3, Điều 9 và Khoản 2, Điều 10 của Quyết định số 22/2013/QĐ-UBND ngày 09/7/2013 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ cấp cơ sở trên địa bàn tỉnh An Giang

Thuộc tính văn bản

Số/Ký hiệu 33/2013/QĐ-UBND
Ngày ban hành 09/09/2013
Người ký Hồ Việt Hiệp
Trích yếu Điều chỉnh Khoản 3, Điều 9 và Khoản 2, Điều 10 của Quyết định số 22/2013/QĐ-UBND ngày 09/7/2013 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ cấp cơ sở trên địa bàn tỉnh An Giang
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh An Giang
Phân loại Quyết định
Xem nội dung và Download bản Word hoặc bản PDF: 33-13.pdf (173142 Byte)

Bài viết cùng chủ đề: