Quyết định số 34/2002/QĐ-BNN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn : V/v Phê duyệt dự án “Hỗ trợ kỹ thuật chuẩn bị Hợp phần Quỹ Bảo tồn của Dự án Phát triển ngành lâm nghiệp – mã số GEF-PPG TF 050719” do quỹ Môi trường toàn cầu tài trợ

Thuộc tính văn bản

Số/Ký hiệu 34/2002/QĐ-BNN
Ngày ban hành 03/05/2002
Người ký Nguyễn Văn Đẳng
Trích yếu V/v Phê duyệt dự án “Hỗ trợ kỹ thuật chuẩn bị Hợp phần Quỹ Bảo tồn của Dự án Phát triển ngành lâm nghiệp – mã số GEF-PPG TF 050719” do quỹ Môi trường toàn cầu tài trợ
Cơ quan ban hành Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Phân loại Quyết định
Xem nội dung và Download bản Word hoặc bản PDF: QD34BNN.RTF (12512 Byte)

Bài viết cùng chủ đề: