Quyết định số 34/2008/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam : Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về các tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng ban hành kèm theo Quyết định số 457/2005/QĐ-NHNN ngày 19/4/2005 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước

Thuộc tính văn bản

Số/Ký hiệu 34/2008/QĐ-NHNN
Ngày ban hành 05/12/2008
Người ký Trần Minh Tuấn
Trích yếu Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về các tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng ban hành kèm theo Quyết định số 457/2005/QĐ-NHNN ngày 19/4/2005 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước
Cơ quan ban hành Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
Phân loại Quyết định
Xem nội dung và Download bản Word hoặc bản PDF: QD34NHNN.DOC (61952 Byte)

Bài viết cùng chủ đề: