Quyết định số 35/2008/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam : Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về trình tự, thủ tục thực hiện những thay đổi của Quỹ tín dụng nhân dân phải được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận ban hành kèm theo Quyết định số 05/2007/QĐ-NHNN ngày 30 tháng 01 năm 2007 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước

Thuộc tính văn bản

Số/Ký hiệu 35/2008/QĐ-NHNN
Ngày ban hành 16/12/2008
Người ký Trần Minh Tuấn
Trích yếu Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về trình tự, thủ tục thực hiện những thay đổi của Quỹ tín dụng nhân dân phải được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận ban hành kèm theo Quyết định số 05/2007/QĐ-NHNN ngày 30 tháng 01 năm 2007 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước
Cơ quan ban hành Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
Phân loại Quyết định
Xem nội dung và Download bản Word hoặc bản PDF: QD35NHNN.DOC (40448 Byte)

Bài viết cùng chủ đề: