Quyết định số 41/2008/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông : Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Viễn thông

Thuộc tính văn bản

Số/Ký hiệu 41/2008/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 08/07/2008
Người ký Lê Doãn Hợp
Trích yếu Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Viễn thông
Cơ quan ban hành Bộ Thông tin và Truyền thông
Phân loại Quyết định
Xem nội dung và Download bản Word hoặc bản PDF: QD41BTTTT.DOC (53248 Byte)

Bài viết cùng chủ đề: