Quyết định số 43/2008/QĐ-UBND của UBND Tỉnh An Giang : V/v ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương


Nơi
nhận:

Thuộc tính văn bản

Số/Ký hiệu 43/2008/QĐ-UBND
Ngày ban hành 10/12/2008
Người ký Vương Bình Thạnh
Trích yếu V/v ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh An Giang
Phân loại Quyết định
Xem nội dung và Download bản Word hoặc bản PDF: QD43UB.DOC (99328 Byte)

Bài viết cùng chủ đề: