Quyết định số 44/2008/QĐ-UBND của UBND Tỉnh An Giang : V/v ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ

Thuộc tính văn bản

Số/Ký hiệu 44/2008/QĐ-UBND
Ngày ban hành 10/12/2008
Người ký Vương Bình Thạnh
Trích yếu V/v ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh An Giang
Phân loại Quyết định
Xem nội dung và Download bản Word hoặc bản PDF: QD44UB.DOC (91136 Byte)
Đánh giá!

Bài viết cùng chủ đề: