Quyết định số 45/2002/QĐ-UB của UBND Tỉnh Cần Thơ : “V/v phê duyệt 9 chương trình, 7 đề án kinh tế – xã hội thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu lần thứ X tỉnh Đảng bộ Cần Thơ và Kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội 5 năm 2001-2005 tỉnh Cần Thơ”

Thuộc tính văn bản

Số/Ký hiệu 45/2002/QĐ-UB
Ngày ban hành 29/03/2002
Người ký Nguyễn Phong Quang
Trích yếu “V/v phê duyệt 9 chương trình, 7 đề án kinh tế – xã hội thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu lần thứ X tỉnh Đảng bộ Cần Thơ và Kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội 5 năm 2001-2005 tỉnh Cần Thơ”
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh Cần Thơ
Phân loại Quyết định
Xem nội dung và Download bản Word hoặc bản PDF: QD45UB.RTF (103318 Byte)

Bài viết cùng chủ đề: