Quyết định số 51/2008/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Bắc Giang : Về việc ban hành Bảng đơn giá bồi thường thiệt hại tài sản là nhà cửa, vật kiến trúc thay thế Bảng giá số 3 của bản Qui định kèm theo Quyết định số 04/2008/QĐ-UBND ngày 18/01/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh

Thuộc tính văn bản

Số/Ký hiệu 51/2008/QĐ-UBND
Ngày ban hành 20/06/2008
Người ký Bùi Văn Hạnh
Trích yếu Về việc ban hành Bảng đơn giá bồi thường thiệt hại tài sản là nhà cửa, vật kiến trúc thay thế Bảng giá số 3 của bản Qui định kèm theo Quyết định số 04/2008/QĐ-UBND ngày 18/01/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh Bắc Giang
Phân loại Quyết định
Xem nội dung và Download bản Word hoặc bản PDF: QD51UB2.DOC (239104 Byte)
QD51UB1.DOC (41472 Byte)

Bài viết cùng chủ đề: