Quyết định số 51/2012/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Bình Thuận : Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi đua, khen thưởng ban hành kèm theo Quyết định số 29/2011/QĐ-UBND ngày 18/10/2011 của UBND tỉnh Bình Thuận

Thuộc tính văn bản

Số/Ký hiệu 51/2012/QĐ-UBND
Ngày ban hành 05/12/2012
Người ký Lê Tiến Phương
Trích yếu Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi đua, khen thưởng ban hành kèm theo Quyết định số 29/2011/QĐ-UBND ngày 18/10/2011 của UBND tỉnh Bình Thuận
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh Bình Thuận
Phân loại Quyết định
Xem nội dung và Download bản Word hoặc bản PDF: 51-12.doc (57856 Byte)
Đánh giá!

Bài viết cùng chủ đề: