Quyết định số 52/2002/QĐ-BNN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn : V/v Hợp nhất Trung tâm nghiên cứu thực nghiệm chăn nuôi Sông Bé và Trung tâm nghiên cứu và huấn luyện chăn nuôi bò sữa thành Trung tâm nghiên cứu và huấn luyện chăn nuôi gia súc lớn trực thuộc Viện Khoa học kỹ thuật nông nghiệp Miền Nam

Thuộc tính văn bản

Số/Ký hiệu 52/2002/QĐ-BNN
Ngày ban hành 18/06/2002
Người ký Bùi Bá Bổng
Trích yếu V/v Hợp nhất Trung tâm nghiên cứu thực nghiệm chăn nuôi Sông Bé và Trung tâm nghiên cứu và huấn luyện chăn nuôi bò sữa thành Trung tâm nghiên cứu và huấn luyện chăn nuôi gia súc lớn trực thuộc Viện Khoa học kỹ thuật nông nghiệp Miền Nam
Cơ quan ban hành Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Phân loại Quyết định
Xem nội dung và Download bản Word hoặc bản PDF: QD52BNN.RTF (9693 Byte)
Đánh giá!

Bài viết cùng chủ đề: