Quyết định số 67/2002/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ : QĐ ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chủ nhiệm Chương trình mục tiêu Quốc gia xoá đói, giảm nghèo và việc làm giai đoạn 2001-2005

Thuộc tính văn bản

Số/Ký hiệu 67/2002/QĐ-TTG
Ngày ban hành 28/05/2002
Người ký Nguyễn Công Tạn
Trích yếu QĐ ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chủ nhiệm Chương trình mục tiêu Quốc gia xoá đói, giảm nghèo và việc làm giai đoạn 2001-2005
Cơ quan ban hành Thủ tướng Chính phủ
Phân loại Quyết định
Xem nội dung và Download bản Word hoặc bản PDF: QD67TTG.RTF (30162 Byte)
Đánh giá!
Có thể bạn quan tâm:

Bài viết cùng chủ đề: