Quyết định số 91/QĐ-BCĐ của Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 : Về việc kiện toàn Tiểu ban Sản xuất và lưu thông hàng hóa thuộc Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19

Thuộc tính văn bản

Số/Ký hiệu 91/QĐ-BCĐ
Ngày ban hành 10/09/2021
Người ký Lê Văn Thành
Trích yếu Về việc kiện toàn Tiểu ban Sản xuất và lưu thông hàng hóa thuộc Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19
Cơ quan ban hành Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19
Phân loại Quyết định
Xem nội dung và Download bản Word hoặc bản PDF: 91.signed.pdf (187735 Byte)

Bài viết cùng chủ đề: