Thông tư liên tịch số 02/2008/TTLT-BYT-BNV của Bộ Y tế-Bộ Nội vụ : Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực y tế


1.Trách
nhiệm của người đứng đầu đơn vị

1.

Trách
nhiệm của người đứng đầu đơn vị

2.Trách nhiệm của
các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung
ương


3. Thông tư này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo. Trong quá
trình thực hiện, nếu có những vướng mắc, phát sinh, đề nghị các cơ quan, tổ chức
gửi báo cáo về Bộ Y tế, Bộ Nội vụ để xem xét, giải quyết./.

Thuộc tính văn bản

Số/Ký hiệu 02/2008/TTLT-BYT-BNV
Ngày ban hành 24/01/2008
Người ký Nguyễn Quốc Triệu, Trần Văn Tuấn
Trích yếu Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực y tế
Cơ quan ban hành Bộ Y tế-Bộ Nội vụ
Phân loại Thông tư liên tịch
Xem nội dung và Download bản Word hoặc bản PDF: TTLT2BYT2.DOC (37376 Byte)
TTLT2BYT1.DOC (64000 Byte)
Đánh giá!

Bài viết cùng chủ đề: