Thông tư liên tịch số 03/2013/TTLT-BNV-BTC của Bộ Nội vụ-Bộ Tài chính : Hướng dẫn thưc hiện điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng từ ngày 01 tháng 7 năm 2013 đối với cán bộ xã đã nghỉ việc theo Quyết định số 130-CP ngày 20 tháng 6 năm 1975 của Hội đồng Chính phủ và Quyết định số 111-HĐBT ngày 13 tháng 10 năm 1981 của Hội đồng Bộ trưởng

Thuộc tính văn bản

Số/Ký hiệu 03/2013/TTLT-BNV-BTC
Ngày ban hành 31/07/2013
Ngày có hiệu lực 15/09/2013
Người ký Nguyễn Công nghiệp, Nguyễn Duy Thăng
Trích yếu Hướng dẫn thưc hiện điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng từ ngày 01 tháng 7 năm 2013 đối với cán bộ xã đã nghỉ việc theo Quyết định số 130-CP ngày 20 tháng 6 năm 1975 của Hội đồng Chính phủ và Quyết định số 111-HĐBT ngày 13 tháng 10 năm 1981 của Hội đồng Bộ trưởng
Cơ quan ban hành Bộ Nội vụ-Bộ Tài chính
Phân loại Thông tư liên tịch
Xem nội dung và Download bản Word hoặc bản PDF: TTLT 03.pdf (222320 Byte)
Đánh giá!

Bài viết cùng chủ đề: