Thông tư liên tịch số 09/2008/TTLT-BTP-BNV-BTC của Bộ Tài chính-Bộ Tư pháp-Bộ Nội vụ : Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 86/2007/QĐ-TTgngày 11 tháng 6 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ phụ cấp trách nhiệm theo nghề đối với thẩm tra viên thi hành án dân sự

BỘ TƯ PHÁP – BỘ NỘI VỤ –

BỘ TÀI CHÍNH

KT. BỘ TRƯỞNG

KT. BỘ TRƯỞNG

BỘ NỘI VỤ

THỨ TRƯỞNG

KT. BỘ TRƯỞNG

BỘ TƯ PHÁP

THỨ TRƯỞNG

Thuộc tính văn bản

Số/Ký hiệu 09/2008/TTLT-BTP-BNV-BTC
Ngày ban hành 27/11/2008
Người ký Đỗ Hoàng Anh Tuấn, Nguyễn Duy Thăng, Nguyễn Đức Chính
Trích yếu Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 86/2007/QĐ-TTgngày 11 tháng 6 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ phụ cấp trách nhiệm theo nghề đối với thẩm tra viên thi hành án dân sự
Cơ quan ban hành Bộ Tài chính-Bộ Tư pháp-Bộ Nội vụ
Phân loại Thông tư liên tịch
Xem nội dung và Download bản Word hoặc bản PDF: TTLT9BTP.DOC (55296 Byte)
Có thể bạn quan tâm:

Bài viết cùng chủ đề: